Periodieke herkeuring rijbewijs bij autisme komt te vervallen

10-09-2013 13:47

 

De standaard keuring voor mensen met autisme spectrum stoornissen (ASS) komt naar alle waarschijnlijkheid per 1 oktober 2013 te vervallen. De keuring bij een eerste rijbewijsaanvraag blijft wel bestaan. In uitzonderlijke gevallen kan een onafhankelijk specialist het CBR nog wel adviseren na 3 of 5 jaar een herkeuring uit te voeren.