1. Rijbewijskeuring

1. Rijbewijskeuring

 

Iedereen die rijbewijs C (vrachtwagen) of D (bus) wil verlengen, moet een medische keuring ondergaan. Bestuurders van 75 jaar  en ouder met rijbewijs B worden standaard elke 5 jaar medisch gekeurd. Voor leden van de ouderenbonden (bijvoorbeeld ANBO) hanteren wij een speciaal tarief.

Verder kunnen ook mensen met een handicap of beperking hun rijgeschiktheid laten testen.

Onderdelen van de medische keuring

Tijdens de medische keuring wordt onder andere bekeken:

  • of de armen en benen goed functioneren;
  • wat de bloeddruk is;
  • of iemand voldoende gezichtsvermogen heeft;
  • of iemand lichamelijk en geestelijk in staat is om veilig een motorvoertuig te besturen.

Een arts verricht de keuring. Soms wordt op advies van de arts een medisch specialist, zoals een oogarts of neuroloog, ingeschakeld. Na de keuring bepaalt een medisch adviseur van het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) of een Verklaring van geschiktheid wordt afgegeven.

Medische keuring van senioren

Bestuurders van 75 jaar en ouder worden elke 5 jaar gekeurd. Bestuurders tussen de 60 en 65 krijgen een nieuw rijbewijs dat geldig is tot hun 70ste jaar. Is de bestuurder ouder dan 65 jaar, dan is het rijbewijs nog maar 5 jaar geldig.

Verhoging keuringsleeftijd naar 75 jaar

Vanaf 1 januari 2014 is de keuringsleeftijd verhoogd naar 75 jaar.

Rijbewijs met handicap of beperking

Mensen met een handicap of beperking kunnen hun rijgeschiktheid bij het CBR laten toetsen. Zo kan het zijn dat u al een rijbewijs heeft, maar door bijvoorbeeld ziekte twijfelt aan uw rijgeschiktheid. In dat geval kunt u een beoordeling van de rijgeschiktheid bij het CBR aanvragen.

Medische keuring voor beroepschauffeurs

Bestuurders van vrachtwagens en bussen moeten een medische keuring ondergaan als ze een rijbewijs voor de eerste keer aanvragen en bij elke verlenging. Een rijbewijs voor vrachtwagenchauffeurs en buschauffeurs is 10 jaar geldig, als het voor 19 januari 2013 is afgegeven. Rijbewijzen C (vrachtwagen) en D (bus) afgegeven op of na 19 januari 2013, zijn 5 jaar geldig.

Tijdelijk afstand doen van zware rijbewijscategorieën

Chauffeurs die geen keuring willen ondergaan, kunnen tijdelijk afstand doen van hun zware rijbewijscategorieën (C, C1, CE, C1E, D, D1, DE en D1E). Wanneer iemand geen keuring ondergaat, worden alleen de lichtere categorieën op het rijbewijs getoond. Als de chauffeur weer gebruik wil maken van de zware categorieën kan hij of zij zich alsnog laten keuren en een nieuw rijbewijs aanvragen.