medibuspas-keuringen

Keuring Chauffeur personenvervoer

De Medibuspas is per januari 2015 vervallen, maar de 5-jaarlijkse keuring blijft verplicht totdat de Europese regelgeving hierover in alle aangesloten landen hetzelfde is.  Deze regelgeving kan echter nog wel een paar jaar duren.

Alle chauffeurs die vallen onder de CAO Besloten busvervoer en zelfstandige touringcarchauffeurs moeten vanuit hun CAO één keer per 5 jaar worden gekeurd. Bij de medische keuring wordt onderzocht of de kandidaat voldoet aan de keuringseisen voor het besturen van een bus en of deze zijn/haar functie kan uitoefenen. Deze chauffeurs moeten in bezit zijn van een geneeskundige verklaring.

Bij mij kunt u gekeurd worden voor de chauffeurspas en krijgt u in plaats van de Medibuspas een pas van de keuringsarts waaruit blijkt dat u aan de gestelde normen (Art. 74 van het Besluit personenvervoer) voldoet.  LET WEL: Deze keuring is géén rijbewijskeuring!

Wat neemt u mee voor de keuring:

 • Geldig identiteitsbewijs
 • Lenzen en/of bril
 • Vragenlijst (evt. in te vullen tijdens keuring)
 • Evt. medicatie

De keuring bestaat uit:

 • Ingevulde vragenlijst wordt besproken
 • Lichamelijk onderzoek, o.a.
  • Hart
  • Neurologisch onderzoek
 • Aanvullend onderzoek, o.a:
  • Bloedruk
  • Ogen
  • Urine-of bloedonderzoek op suiker

Hoeveel tijd kost een keuring?

Een keuring duurt ca. een half uur.

Wat zijn de kosten?

Een keuring kost €80,-. incl. BTW

Keuring aanvragen?  Klik hier voor het contactformulier of bel : 0416-382066

E-mailadres: arbopraktijknelen@home.nl